Naboforeninger - Fredriksvern Verfts Venner (FVV) Internettside

Fredriksvern Verfts Venner (FVV)
FVV
Gå til innhold

Naboforeninger

Om foreningen
I Larvikdistriktet finnes en rekke historielag som har kulturvern som sin fremste oppgave.
Foreningene har store samlinger av verktøy, gårdsredskaper, bilder, håndarbeider osv, og de  
samler og nedtegner beretninger om eldre tiders skikker og levesett.
De tar gjerne mot besøk.

Ved å åpne linkene nede til høyre kan du lese mer om hva som foregår i de de enkelte foreningene, og du finner en masse bilder.


Hedrum Historielag
Brunlanes Historielag
Venner av gamle Stavern
Larvik Historielag
Tjølling Historielag
Tolleroddens venner
Larvik museeum
Kaupangprosjektet
Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum
Langestrand Nyttige Selskap
FVV - Siden oppdatert: 06-01-2020
Tilbake til innholdet