Flaggheising - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Flaggheising


Heising og firing av flagget på verftet gjøres på dugnad av foreningens medlemmer. Vi trenger flere frivillige til denne oppgaven, og interesserte kan ta kontakt med Olav Bjørnflaten.


Flagglister for januar og februar 2020. Opp kl. 0900, ned med stigende klokkeslett.
Hei igjen alle flaggere!

Her kommer årets to første flagglister.
I følgeskrivet jeg sendte desember 2018 uttrykte jeg en bekymring for sviktende antall flaggere. Vi var da 42 aktive flaggere. Pr. i dag er vi 48 personer som deltar i dugnaden, dette er en gledelig fremgang fra i fjor. To av flaggerne er midlertidig ute av listen på grunn av ulike årsaker, men som vi forhåpentlig snart kan ønske velkommen tilbake.

Kontoret er åpent på mandager som tidligere

Månedens flagger i januar: Ole Finn Heum
Månedens flagger i februar: Kåre Christoffersen

Til slutt vil jeg ønske dere alle en god jul, og et godt nyttår, med takk for innsatsen i året som har gått.

Fredriksvern Verft, den 20. desember 2019

Olav Bjørnflaten
 ”Flaggkommandør”
Sist oppdatert 01.01.2020
Back to content