Verfts-Magazinet - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Verfts-Magazinet

 
Foreningen utgir et eget medlemsblad som heter ”Værfts-Magazinet”. Bladet kommer ut 3 ganger pr år og inneholder bilder og artikler om Fredriksvern verfts historie. Mye av stoffet har ikke vært publisert tidligere. Redaktør for bladet er Per Inge Olsen mobil: 932 66 620, e-mail-adresse: per.inge.olsen@lf-nett.no
Per Inge tar gjerne i mot tips om stoff som bør tas inn i bladet, eller ris og ros om bladets utforming.
Sist oppdatert 10.15.2019
Back to content