Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Oppussing av 88mm kanon
88 mm som står mellom kadettbrakka og kanonhallen trengte sårt til en overhaling. Bort med løsrust og på med maling. En liten gruppe ledet av Olav Bjørnflaten har påtatt seg oppgaven, og resultatet har blitt meget bra. Noen bilder fra oppstarten av jobben og det endelige resultatet ser du her.

------------------------------------------------------
Foreningstur til Halden 3.oktober

Foreningens tur gikk i år til Halden, nærmere bestemt Fredriksten festning. Dette er et sted vi har besøkt før, men for de fleste deltakerne var det første gang de besøkte festningen. Denne årlige turen startet egentlig som en tur for flaggere, museumsvakter og guider. Det har derfor vært naturlig å besøke kollegaer på tilsvarende etablissementer for og lære hvordan tjenesten drives av andre venneforeninger.
I de senere år er turen blitt åpen for alle medlemmer, noe vi håper vil øke interessen for foreningen, og at flere kan finne det interessant å være med i driften av foreningen.  
25 personer ble med på årets tur, det var kanskje noen færre enn vanlig. Høstferien på skolene må muligens ta noe av skylda. Vi tar hensyn til det neste år.  
Vi ble meget godt mottatt av kommandant Oberst (p) Strømsæther, og leder av venneforeningen Magne Rannestad. Rannestad ble vår guide gjennom besøket og var i særdeles godt humør som vanlig. Hans kunnskap om festningens historie er imponerende. Før vi spiste lunsj hadde vi en samling med Kommandanten og Rannestad, hvor det spesielt ble fokusert på drift av venneforeningene.  
Et meget nyttig besøk, og vi takker vertskapet for en hyggelig mottagelse.

Fra kronprinsparets besøk i Larvik/Stavern
Tidlig om morgenen 6. september seilte Kongeskipet «Norge» inn Vestre gap og ankret opp i Stavern havn. Her ble kronprinsparets fylkesbesøk 2018 avsluttet. Fredriksvern verft ble hovedpunktet for Vestfold-besøket. Det knyttet seg store forventninger til dette. Man ville formidle Fredriksverns nasjonale betydning sammen med aktuelle lokale temaer. Ikke minst skulle programmet i Fredriksvern ha et personlig preg; her finnes flere minner fra Kong Olav 5`s ungdomstid som kadett i Fredriksvern.

Besøket i Larvik skulle vare i hele 5 timer. Denne dagen fikk kronprinsparet oppleve mye av det beste kommunen har å by på; lokale foreninger, virksomheter og severdigheter. Kort sagt kultur og natur i en moderne norsk kommune.

De siste timene var satt av til Fredriksvern verft. Her var det lagt opp til folkefest og opptredener med ulike innslag. Spenningen var stor før Kronprinsparet entret verftsporten og vandret videre gjennom leirens hovedgate. Langs denne var det mange aktører på plass, som på ulike måter bidro med kulturinnslag, informasjon, vakthold og personlig ledsaget av festningsforvalteren.

Utenfor Smien på verft står en stor ærverdig lind. Kronprinsparet ble ledsaget dit som det første personlige innslaget ved besøket. Linden kalles «Kongelinden» og den knyttes sterkt til Kronprins Olavs opphold i Fredriksvern som kadett ved Krigsskolen. Han er fotografert ved linden flere ganger, første gang i begynnelsen av 1920-årene.

I de tradisjonelle og vakre omgivelsene på verftet var det rigget opp en stor scene. Både på scenen og ved siden av opplevde de kongelige og publikum oppvisning ved politihøgskolestudenter, taler av ordfører, og kronprinsparet selv holdt taler. «Fargespill Larvik» og «Nesjarspelet» opptrådte. Dessuten var det musikk ved Kristine Emilie Krüger, fiolin, og Maria Røsholt, sang. Marius Abrahamsen bidro med slampoesi.

Det personlige innslaget ved Kongelinden skulle følges opp med en orientering om Kommandersersjantrommet i Kadettbrakken. Jahn Schipsted fra Fredriksvern verfts venner skulle orientere om sitt arbeid med Kommandersersjantrommet og portrettene som er malt på veggen der i 1920-årene. Men pga tidsskjemaet forlengst var overskredet, måtte orienteringen om rommet tas utenfor.

Vi er glad for å være med å formidle Fredriksvern verfts historie og orientere om dagens virksomhet. Vi er i stor grad med å levendegjøre den og bidra til å holde kulturminnene i hevd.
------------------------------------------------------
7 des arrangement - status

Sted: Auditoriet
1000-1105: Velkommen ved leder FVV
1105-1145: Foredrag om Oslostudentene ved historiker Ingar Holm
1150: Bekransning på treet ved Kadettbrakka ved Leder i Studenterparlamentet ved UiO Susann Andora Biseth-Michelsen
1200: Orientering om Krigstidsmodellen i Kadettbrakka for inviterte gjester ved leder FVV
1230: Lunsj for inviterte gjester i messa JKØ

1000-1200 er åpent for FVV medlemmer
Resten kun for inviterte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktivitetsplan 2018 for  Fredriksvern Verfts Venner

November
Utgivelse av Værfts-Magazinet 03.2018 (kan bli desember)

Desember
Lørdag 1.12.  Minnesamling  tysklandsstudentene – 75 år – medlemsmøte.  
Søndag 2.12. 1. søndag i advent:  Julekaffe i Kommandantboligen
Onsdag 12.12. Styremøte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flagglistene for november og desember er publisert på nettsiden.
 
Se listene under Flaggheising og følg linken.

Styremøte i FVV ble avholdt 17 oktober 2018
 
FVV's kontor i Kadettbrakka er åpent hver mandag fra 1000 - 1400.
 
Du er hjertelig velkommen!
Sist oppdatert 22.11.2018
Back to content