Historikk - Hva har skjedd i 2018 - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Historikk - Hva har skjedd i 2018

AKTIVITETSPLAN 2018

7 des arrangement

Sted: Auditoriet
1000-1105: Velkommen ved leder FVV
1105-1145: Foredrag om Oslostudentene ved historiker Ingar Holm
1150: Bekransning på treet ved Kadettbrakka ved Leder i Studenterparlamentet ved UiO Susann Andora Biseth-Michelsen
1200: Orientering om Krigstidsmodellen i Kadettbrakka for inviterte gjester ved leder FVV
1230: Lunsj for inviterte gjester i messa JKØ

1000-1200 er åpent for FVV medlemmer
Resten kun for inviterte.

Foreningstur til Halden 3.oktober

Foreningens tur gikk i år til Halden, nærmere bestemt Fredriksten festning. Dette er et sted vi har besøkt før, men for de fleste deltakerne var det første gang de besøkte festningen. Denne årlige turen startet egentlig som en tur for flaggere, museumsvakter og guider. Det har derfor vært naturlig å besøke kollegaer på tilsvarende etablissementer for og lære hvordan tjenesten drives av andre venneforeninger.
I de senere år er turen blitt åpen for alle medlemmer, noe vi håper vil øke interessen for foreningen, og at flere kan finne det interessant å være med i driften av foreningen.  
25 personer ble med på årets tur, det var kanskje noen færre enn vanlig. Høstferien på skolene må muligens ta noe av skylda. Vi tar hensyn til det neste år.  
Vi ble meget godt mottatt av kommandant Oberst (p) Strømsæther, og leder av venneforeningen Magne Rannestad. Rannestad ble vår guide gjennom besøket og var i særdeles godt humør som vanlig. Hans kunnskap om festningens historie er imponerende. Før vi spiste lunsj hadde vi en samling med Kommandanten og Rannestad, hvor det spesielt ble fokusert på drift av venneforeningene.  
Et meget nyttig besøk, og vi takker vertskapet for en hyggelig mottagelse.

Fra kronprinsparets besøk i Larvik/Stavern
Tidlig om morgenen 6. september seilte Kongeskipet «Norge» inn Vestre gap og ankret opp i Stavern havn. Her ble kronprinsparets fylkesbesøk 2018 avsluttet. Fredriksvern verft ble hovedpunktet for Vestfold-besøket. Det knyttet seg store forventninger til dette. Man ville formidle Fredriksverns nasjonale betydning sammen med aktuelle lokale temaer. Ikke minst skulle programmet i Fredriksvern ha et personlig preg; her finnes flere minner fra Kong Olav 5`s ungdomstid som kadett i Fredriksvern.

Besøket i Larvik skulle vare i hele 5 timer. Denne dagen fikk kronprinsparet oppleve mye av det beste kommunen har å by på; lokale foreninger, virksomheter og severdigheter. Kort sagt kultur og natur i en moderne norsk kommune.

De siste timene var satt av til Fredriksvern verft. Her var det lagt opp til folkefest og opptredener med ulike innslag. Spenningen var stor før Kronprinsparet entret verftsporten og vandret videre gjennom leirens hovedgate. Langs denne var det mange aktører på plass, som på ulike måter bidro med kulturinnslag, informasjon, vakthold og personlig ledsaget av festningsforvalteren.

Utenfor Smien på verft står en stor ærverdig lind. Kronprinsparet ble ledsaget dit som det første personlige innslaget ved besøket. Linden kalles «Kongelinden» og den knyttes sterkt til Kronprins Olavs opphold i Fredriksvern som kadett ved Krigsskolen. Han er fotografert ved linden flere ganger, første gang i begynnelsen av 1920-årene.

I de tradisjonelle og vakre omgivelsene på verftet var det rigget opp en stor scene. Både på scenen og ved siden av opplevde de kongelige og publikum oppvisning ved politihøgskolestudenter, taler av ordfører, og kronprinsparet selv holdt taler. «Fargespill Larvik» og «Nesjarspelet» opptrådte. Dessuten var det musikk ved Kristine Emilie Krüger, fiolin, og Maria Røsholt, sang. Marius Abrahamsen bidro med slampoesi.

Det personlige innslaget ved Kongelinden skulle følges opp med en orientering om Kommandersersjantrommet i Kadettbrakken. Jahn Schipsted fra Fredriksvern verfts venner skulle orientere om sitt arbeid med Kommandersersjantrommet og portrettene som er malt på veggen der i 1920-årene. Men pga tidsskjemaet forlengst var overskredet, måtte orienteringen om rommet tas utenfor.

Vi er glad for å være med å formidle Fredriksvern verfts historie og orientere om dagens virksomhet. Vi er i stor grad med å levendegjøre den og bidra til å holde kulturminnene i hevd.

Oppussing av 88mm kanon
88 mm som står mellom kadettbrakka og kanonhallen trengte sårt til en overhaling. Bort med løsrust og på med maling. En liten gruppe ledet av Olav Bjørnflaten har påtatt seg oppgaven, og resultatet har blitt meget bra. Noen bilder fra oppstarten av jobben og det endelige resultatet ser du her.

Frigjørings - og veterandagen 8. mai
Foreningen Fredriksvern verfts venner har den glede å inviterer til markering av Frigjørings - og veterandagen 8. mai 2018 på Fredriksvern verft.
Sted:  Kadettbrakka Fredriksvern verft
Program:  
Kl. 1500:  Velkommen ved Dyveke Bast, Leder FVV
"Min fars historie fra aprildagene 1940" ved Dag Helge Tvedt
"Falne ved Luftvernregimenet" ved Kjell R. Bugge
Kl. 1600:  Bekransning av minnestein over de falne ved Luftvernregimentet ved Sersjantmajor  Inge Andersen.
Etter dette kan vi slutte oss til Sjømannsforeningens arrangement i Kirken

Påskeutstillingen

Årets påske gikk over i historien med svært godt besøk ved våre museer. Tilsammen var nærmere 2000 interesserte innom i løpet av de 4 dagene museene var åpne. Det er ny rekord!
Nå har FVV en relativ rolig periode frem til 17 mai. Deretter skal museene klargjøres for sommeråpning i slutten av juni.
----------------------------------------------------------------------------------
Tur til Trøgstad fort
Årets medlemstur gikk til Trøgstad fort i indre Østfold. Et sted som var et nytt bekjentskap for de aller fleste av deltakerne. I alt 31 personer benyttet seg av tilbudet. Vi ble mottatt av venneforeningens formann Rolf Gjessing og Rolf Rogde Thomassen, som ga oss en flott orientering om fortets historie. Flere av deltakerne husket nok at Trøgstad var et sted hvor rakettsystemet Nike hadde et rakettbatteri i perioden 1959-91.
Omvisningen foregikk både utendørs og inne på fortet. Blant annet en tur i fjellanlegget hvor et av panserbatteriene hadde sine fortifikasjoner. Omvisningen og den historiske gjennomgangen ble knyttet opp mot situasjonen i Norge og resten av kontinentet på en måte som gjorde at det ble en fullverdig historietime. En sak litt på utsiden av fortets historie, var en samling av luftvernskyts og ildledningsutstyr som ble brukt helt opp mot våre dager.
I dag er fortet et attraktivt friluftsområde i tillegg til at flere bygninger er leid ut til næring. Etter omvisningen ble det servert en enkel lunsj i ildledningsbunkeren hvor Nike batteriet holdt til, og som i dag er venneforeningens lokaler. Det var en meget fornøyd forsamling som tok farvel med fortet ut på ettermiddagen.
De som vil ha flere fakta, gå inn på: www.trogstad-fort.no/
Siden vi var så nær grensen ble tilbaketuren lagt til sjøveien fra Strømstad til Sandefjord.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sjøkrigsskolens 200-års markering i Stavern

Fredag 11. august 2017 var det en storstilt markering i Stavern ifm at det var 200 år siden Sjøkrigsskolen ble etablert. Forløperen til dagens Sjøkrigsskole, Sjøkadettinstituttet, startet sin utdanning i Fredriksvern med 9 kadetter 27. oktober 1817. Arrangementet var nøye planlagt av FVV i et tett samarbeid med Sjøkrigsskolen i Bergen. En viktig del i arrangementet var besøket av skoleskipet Statsraad Lehmkuhl som ankret opp på havnen med over 100 sjøkadetter om bord. Under innseilingen hang kadettene i riggen og sang shanties. Skipet ble møtt med salutt av Tordenskiolds soldater og ved ankomst var det marsjkonsert ved Marinemusikken på Kronprinstomta. Fra bryggen marsjerte kadettene opp til den gamle Rådhusbrakka i Pumpeparken. Det var her, i 2. etasje, at Sjøkadettinstituttet hadde sine klasseværelser. Kadetter og inviterte gjester ble her gitt en historisk orientering om Sjøkadettinstituttets etablering og virksomhet i Fredriksvern. Deretter var det kirkeparade i Fredriksvern kirke etter mønster av hvordan dette foregikk i 1817 etterfulgt av lunsj i den gamle gymnastikksal. Alle kadettene fikk en omvisning på Fredriksvern verft og deltok i en markering i Minnehallen hvor krans ble lagt ned. Om kvelden var det mottakelse om bord på skipet for inviterte gjester. I tillegg til de norske kadettene var det også med kadetter fra Finland, Danmark, Sverige og Italia.
Sist oppdatert 12.02.2019
Back to content