Flaggheising - Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Flaggheising

 
Heising og firing av flagget på verftet gjøres på dugnad av foreningens medlemmer. Vi trenger flere frivillige til denne oppgaven, og interesserte kan ta kontakt med Olav Bjørnflaten.


Flagglister for januar og februar 2019. Opp kl 0900, ned med stigende klokkeslett.
 
 
Hei igjen alle flaggere!
 
 
Her kommer årets to første flagglister. NB, sjekk telefonnummeret ditt.  
 
I dette følgeskrivet ser jeg meg nødt til å komme med en liten bekymring for situasjonen. Pr i dag er vi 42 personer som ivaretar tjenesten. Dette vil dere se på antall dobbelvakter jeg er nødt føre opp på listen.
 
Jeg vil ikke si at vi er i noen form for krisesituasjon, men det er grunn til å rope et varsku. Det har beklageligvis vært en del frafall i året som er gått. Jeg har selvfølgelig forståelse for at noen trekker seg av ulike årsaker. Situasjonen vi bli bedre ut på vårparten da jeg har fritatt noen personer for flagging i vintermånedene på grunn av helse og høy alder.
 
Vi har i tillegg satt i gang en vervekampanje som jeg håper skal gi resultater.
 
Noen klager på at det ikke alltid er like greit å binde seg til flaggjobben, ofte på grunn av ferier ol.
 
I den forbindelse har jeg ovenfor potensielle nye flaggere foreslått at det går an å ta flere vakter i strekk. Dersom noen av dere som er på listen ønsker en slik mulighet er det bare å si fra.
 
 
Til slutt vil jeg ønske dere en god jul, og et godt nyttår, med takk for innsatsen i året som har gått.
 

 
Fredriksvern Verft, den 19. desember 2018
 
Olav Bjørnflaten
 ”Flaggkommandør”

Sist oppdatert 12.02.2019
Back to content