Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Go to content

Oppussing av 88mm kanon
88 mm som står mellom kadettbrakka og kanonhallen trengte sårt til en overhaling. Bort med løsrust og på med maling. En liten gruppe ledet av Olav Bjørnflaten har påtatt seg oppgaven, og resultatet har blitt meget bra. Noen bilder fra oppstarten av jobben ser du her. Flerer kommer.

------------------------------------------------------
7 des arrangement - status

Sted: Auditoriet
1000-1105: Velkommen ved leder FVV
1105-1145: Foredrag om Oslostudentene ved historiker Ingar Holm
1150: Bekransning på treet ved Kadettbrakka ved Leder i Studenterparlamentet ved UiO Susann Andora Biseth-Michelsen
1200: Orientering om Krigstidsmodellen i Kadettbrakka for inviterte gjester ved leder FVV
1230: Lunsj for inviterte gjester i messa JKØ

1000-1200 er åpent for FVV medlemmer
Resten kun for inviterte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktivitetsplan 2018 for  Fredriksvern Verfts Venner

Oktober
Onsdag 10. 10. Styremøte
Bemanne utstillingene lørdager og søndager kl. 12.00-16.00 i fm høstutstillingen

November
Onsdag 14.11. Styremøte - Planlegge aktiviteter  2019
Utgivelse av Værfts-Magazinet 03.2018 (kan bli desember)

Desember
Lørdag 1.12.  Minnesamling  tysklandsstudentene – 75 år – medlemsmøte.  
Søndag 2.12. 1. søndag i advent:  Julekaffe i Kommandantboligen
Onsdag 12.12. Styremøte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flagglistene for oktober, november og desember er publisert på nettsiden.
 
Se listene under Flaggheising og følg linken.

Styremøte i FVV ble avholdt 17 oktober 2018
 
FVV's kontor i Kadettbrakka er åpent hver mandag fra 1000 - 1400.
 
Du er hjertelig velkommen!
Sist oppdatert 24.10.2018
Back to content