Fredriksvern Verfts Venner (FVV)

Gå til innhold

Hovedmeny:

Hva skjer

8. mai 2017 – vi mintes de falne fra Luftvernregimentet

Ved Fredriksvern verft i Stavern er det et minnesmerke over de fra Luftvernregimentet som ga sine liv for vår fred og vår frihet under 2. verdenskrig. Regimentet hadde sitt standkvarter på Verftet fra opprettelsen 1. juli 1934 til angrepet på Norge 9. april 1940. Ved krigsutbruddet var store deler av regimentet deployert i 5 batteristillinger rundt Oslo og deltok bla i forsvaret av Fornebu. I løpet av krigsårene var det 30 av Luftvernregimentets personell som mistet sine liv i kampene for et fritt Norge. Det er disse som vi minnes ved minnesteinen som er plassert på plenen utenfor Kommandantboligen på Fredriksvern verft.
I år, som tidligere år, var det foreningen Fredriksvern Verfts Venner, i samarbeide med Larvik forsvarsforening og Larvik kommune, som sto for opplegget. Arrangementet startet med et foredrag om Luftvernregimentets innsats 9. april 1940. Det var “Luftforsvarets historiker” Cato Guhnfeldt som orienterte ett 20 talls frammøtte i auditoriet i Galeiskur 16 om de oppgaver og utfordringer regimentet sto ovenfor denne dagen. Deretter gikk man til minnesteinen ved Kommandantboligen hvor oberst Ørjan Pettersen fra Luftoperativt inspektorat holdt minnetalen over våre falne kamerater. Deretter bekranset han minnesmerket mens musikere fra Marinemusikken framførte signalet “Bønn”. I det hele en verdig og fin markering på Fredriksvern verft på Frihetsdag 8. mai 2017.

Se bilder til høyre fra markeringen. 


----------------------------------------------------------------
Flagglistene for juli og august er publisert på nettsiden.

Se listene under Flaggheising og følg linken.
  Styremøte i FVV ble avholdt 14 juni 2017.

   Referat fra styremøte finner du her.

   Protokoll fra årsmøte 2017 finner du her.

   Årsberetningen for 2015 finner du her.

FVV's kontor i Kadettbrakka er åpent hver mandag fra 1000 - 1400.
Du er hjertelig velkommen!
 
 
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen